NEDEN BİNA GÜÇLENDİRME

Bina güçlendirme işinin uzmanı ekipler tarafından ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yapıldığı takdirde, ihtiyacımızı karşılayabileceğimiz bir yöntemdir. Bazı nedenlerden dolayı bina güçlendirmeye ihtiyaç duyulabilir:

MEVCUT İMAR YÖNETMELİKLERİ

Mevcut imar yönetmelikleri, özellikle şehrin önemli bazı bölgelerinde ki eski binalarda, eğer yıkılıp yeniden yapılmak istendiğinde mal sahibi açısından çok büyük maddi kayıplar neden olmakta. Halihazırdaki kat sayısına yeniden yıkıldığı takdirde ulaşılamıyor. Bu nedenle böyle durumlarda bina güçlendir yöntemine başvurulur.

KALİTESİZ MALZEME KULLANIMI

Herkesin bildiği üzere, eski binalarda genellikle deniz kumu kullanılmaktaydı.Bu durumda maalesef kalitesiz,ömrü az binalar ortaya çıkarmıştı. Yine bu binalarda da zamanı geldiğinde bina güçlendirmeye başvurulabiliyor.

RİSKLİ BİNALARIN YAPILMASI

Eskiden standartların yeterli olmayışı,uygulama ekiplerinin yeterli bilgiye ve tecrübeye sahip olmayışı, denetimlerde ki eksiklik, bazı kalfalarımızın veya mal sahiplerinin herşeyi "ben daha iyi bilirim mühendiste kim oluyormuş" yaklaşımları yine yetersiz, çok riskli binalar ortaya çıkardı. Ve malesef bunun bedeli yaşadığımız depremlerde çok kötü tecrübe edindik.

YAPI ELEMANLARININ YETERSİZ KALMASI

Bina projelendirilirken faktörlerin hatalı tespiti ve yanlış hesap yapılması yapı elemanlarının yetersiz kalmasına neden olabilir. Bir başka nedende projenin en baştaki kullanım amacı dışında başka bir amaç için kullanılmak istenmesi de yine yapı elemanlarının yetersiz kalmasına ve bunlarda güçlendirme yapılmasına neden olabilir.

Bina Güçlendirme Projelerinizde uzman personelimiz ile hizmetinizdeyiz.